Giải pháp sản phẩm bọt

thực tế ảo
1F
ỨNG DỤNG CHÍNHFACKEL
2F
HỘP XốpFACKEL

 • Hộp giao hàng EPP
  Hộp giao hàng EPP
 • Hộp lật EPP (Cooler Box) 1
  Hộp lật EPP (Cooler Box) 1
 • Hộp lật EPP (Cooler Box) 2
  Hộp lật EPP (Cooler Box) 2
 • Hộp lật EPP (Cooler Box) 3
  Hộp lật EPP (Cooler Box) 3
 • Hộp giao thực phẩm EPP (túi bảo ôn) 2 lớp 1
  Hộp giao thực phẩm EPP (túi bảo ôn) 2 lớp 1
 • Hộp giao thực phẩm EPP (túi cách nhiệt) 1
  Hộp giao thực phẩm EPP (túi cách nhiệt) 1
 • Hộp giữ nhiệt EPP
  Hộp giữ nhiệt EPP
 • hộp ep
  hộp ep
 • hộp cá
  hộp cá
 • hộp trái cây
  hộp trái cây
 • Hộp bao bì 1
  Hộp bao bì 1
 • Hộp đóng gói 2
  Hộp đóng gói 2
 • Xe mang đi (1)
  Xe mang đi (1)
 • Xe mang đi (2)
  Xe mang đi (2)
 • Hãng vận chuyển mang đi (3)
  Hãng vận chuyển mang đi (3)
 • hộp rau
  hộp rau
3F
BAO BÌFACKEL

 • Bao bì điện EPS
  Bao bì điện EPS
 • Bao bì góc điện tử EPS 1
  Bao bì góc điện tử EPS 1
 • Bao bì góc điện tử EPS 2
  Bao bì góc điện tử EPS 2
 • Bao bì thiết bị gia dụng EPS 1
  Bao bì thiết bị gia dụng EPS 1
 • Bao bì thiết bị gia dụng EPS 2
  Bao bì thiết bị gia dụng EPS 2
 • bảng lưới EPS
  bảng lưới EPS
 • Gói EPS cho chai
  Gói EPS cho chai
 • Bao bì truyền hình EPS
  Bao bì truyền hình EPS
 • Bao bì góc bảo vệ
  Bao bì góc bảo vệ
 • Bao bì bảo vệ cốc
  Bao bì bảo vệ cốc
 • Bao bì bảo quản rượu 1
  Bao bì bảo quản rượu 1
 • Bộ phận hệ thống thông gió (1)
  Bộ phận hệ thống thông gió (1)
 • Bộ phận hệ thống thông gió (2)
  Bộ phận hệ thống thông gió (2)
 • Bộ phận hệ thống thông gió (3)
  Bộ phận hệ thống thông gió (3)
 • Bộ phận hệ thống thông gió (4)
  Bộ phận hệ thống thông gió (4)
 • Bộ phận hệ thống thông gió (5)
  Bộ phận hệ thống thông gió (5)
4F
LIÊN QUAN XÂY DỰNGFACKEL

 • ứng dụng vật liệu xây dựng
  ứng dụng vật liệu xây dựng
 • Ứng dụng EPS - tòa nhà 1
  Ứng dụng EPS - tòa nhà 1
 • Ứng dụng EPS - tòa nhà 2
  Ứng dụng EPS - tòa nhà 2
 • Ứng dụng EPS - tòa nhà 3
  Ứng dụng EPS - tòa nhà 3
 • Ứng dụng EPS - nhà kính 1
  Ứng dụng EPS - nhà kính 1
 • Ứng dụng EPS - nhà kính 2
  Ứng dụng EPS - nhà kính 2
 • khối EPS 1
  khối EPS 1
 • khối EPS 2
  khối EPS 2
 • EPS khối 3
  EPS khối 3
 • EPS khối 4
  EPS khối 4
 • khối xây dựng EPS
  khối xây dựng EPS
 • trần EPS
  trần EPS
 • phào chỉ eps 1
  phào chỉ eps 1
 • phào chỉ eps 2
  phào chỉ eps 2
 • trang trí EPS
  trang trí EPS
 • khối ICF EPS (1)
  khối ICF EPS (1)
 • khối ICF EPS (2)
  khối ICF EPS (2)
 • khối ICF EPS (3)
  khối ICF EPS (3)
 • khối ICF EPS (4)
  khối ICF EPS (4)
 • khối ICF EPS (5)
  khối ICF EPS (5)

 • chèn EPS 1
  chèn EPS 1
 • khối cách nhiệt EPS
  khối cách nhiệt EPS
 • Tấm cách nhiệt 1
  Tấm cách nhiệt 1
 • Tấm cách nhiệt 2
  Tấm cách nhiệt 2
5F
NHỮNG BỘ PHẬN XE HƠIFACKEL

 • Ghế an toàn trẻ em 1
  Ghế an toàn trẻ em 1
 • Ghế an toàn cho trẻ em 2
  Ghế an toàn cho trẻ em 2
 • Ứng dụng phụ tùng ô tô EPP
  Ứng dụng phụ tùng ô tô EPP
 • Cản trước EPP 1
  Cản trước EPP 1
 • cản EPP 2
  cản EPP 2
 • Cản EPP 3
  Cản EPP 3
 • Tấm cản EPP 4
  Tấm cản EPP 4
 • Ghế ô tô EPP
  Ghế ô tô EPP
 • Cấu trúc EPP phần 1
  Cấu trúc EPP phần 1
 • Cấu trúc EPP phần 2
  Cấu trúc EPP phần 2
 • Cấu trúc EPP phần 3
  Cấu trúc EPP phần 3
 • Tấm chắn nắng EPP
  Tấm chắn nắng EPP
 • Bộ phận kết cấu (1)
  Bộ phận kết cấu (1)
 • Bộ phận kết cấu (2)
  Bộ phận kết cấu (2)
 • Bộ phận kết cấu (3)
  Bộ phận kết cấu (3)
 • Bộ phận kết cấu (4)
  Bộ phận kết cấu (4)
6F
LIÊN QUAN ĐẾN THỂ THAOFACKEL

 • Phần yên xe đạp (1)
  Phần yên xe đạp (1)
 • Phần yên xe đạp (1)
  Phần yên xe đạp (1)
 • Phần yên xe đạp (2)
  Phần yên xe đạp (2)
 • mũ bảo hiểm EPP
  mũ bảo hiểm EPP
 • Bóng massage EPP
  Bóng massage EPP
 • đậu phộng EPP
  đậu phộng EPP
 • Bóng tập Yoga EPP
  Bóng tập Yoga EPP
 • Trụ cột EPP Yoga
  Trụ cột EPP Yoga
 • lót giày ETPU
  lót giày ETPU
 • Lốp ETPU (1)
  Lốp ETPU (1)
 • Lốp ETPU (2)
  Lốp ETPU (2)
 • Lốp ETPU (3)
  Lốp ETPU (3)
 • Lốp ETPU (4)
  Lốp ETPU (4)
 • Lốp ETPU (5)
  Lốp ETPU (5)
 • Lốp ETPU (6)
  Lốp ETPU (6)
 • đậu phộng tập thể dục
  đậu phộng tập thể dục
 • dốc tập thể dục
  dốc tập thể dục
 • Mũ bảo hiểm - Loại EPS
  Mũ bảo hiểm - Loại EPS
 • Mũ bảo hiểm - Loại EPS
  Mũ bảo hiểm - Loại EPS
 • Mũ bảo hiểm khúc côn cầu
  Mũ bảo hiểm khúc côn cầu

 • con lăn mát xa
  con lăn mát xa
 • Nệm yoga (1)
  Nệm yoga (1)
 • Nệm yoga (2)
  Nệm yoga (2)
7F
BÓNG NỔIFACKEL

 • Bóng phao EPP (1)
  Bóng phao EPP (1)
 • Bóng phao EPP (2)
  Bóng phao EPP (2)
 • Bóng phao EPP (3)
  Bóng phao EPP (3)
 • Bóng phao EPP (4)
  Bóng phao EPP (4)
8F
ĐỒ CHƠI& ĐỒ CHƠI THÚ CƯNGFACKEL

 • Bóng đồ chơi cho chó EPP (1)
  Bóng đồ chơi cho chó EPP (1)
 • Bóng đồ chơi cho chó EPP (2)
  Bóng đồ chơi cho chó EPP (2)
 • Vòng đồ chơi cho chó EPP (1)
  Vòng đồ chơi cho chó EPP (1)
 • Vòng đồ chơi cho chó EPP (2)
  Vòng đồ chơi cho chó EPP (2)
 • Khuôn bay EPP (1)
  Khuôn bay EPP (1)
 • Khuôn bay EPP (2)
  Khuôn bay EPP (2)
 • Khuôn bay EPP (3)
  Khuôn bay EPP (3)
 • Đồ chơi lego EPP (1)
  Đồ chơi lego EPP (1)
 • Đồ chơi lego EPP (2)
  Đồ chơi lego EPP (2)
 • Đồ chơi lego EPP (3)
  Đồ chơi lego EPP (3)
 • Đồ chơi lego EPP (4)
  Đồ chơi lego EPP (4)
 • Đồ chơi lego EPP (5)
  Đồ chơi lego EPP (5)
 • Bóng thú cưng ETPU
  Bóng thú cưng ETPU
 • Vòng đồ chơi ETPU
  Vòng đồ chơi ETPU
9F
ỨNG DỤNG THÊMFACKEL

 • Tổ ong EPP (1)
  Tổ ong EPP (1)
 • Tổ ong EPP (2)
  Tổ ong EPP (2)
 • Tổ ong EPP (3)
  Tổ ong EPP (3)
 • Tổ ong EPP (7)
  Tổ ong EPP (7)
 • lọ hoa EPP
  lọ hoa EPP
 • Bàn ghế EPP 1
  Bàn ghế EPP 1
 • Bàn ghế EPP 2
  Bàn ghế EPP 2
 • Bàn ghế EPP 3
  Bàn ghế EPP 3
 • tổ ong EPS (1)
  tổ ong EPS (1)
 • tổ ong EPS (2)
  tổ ong EPS (2)
 • tổ ong EPS (3)
  tổ ong EPS (3)
 • khay ống nghiệm EPS
  khay ống nghiệm EPS
 • Pallet (1)
  Pallet (1)
 • Pallet (2)
  Pallet (2)
 • Pallet (3)
  Pallet (3)
 • Khay ươm giống 1
  Khay ươm giống 1
 • Khay ươm giống 2
  Khay ươm giống 2

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
English
Tiếng Việt
Türkçe
bahasa Indonesia
فارسی
বাংলা
русский
Português
한국어
français
Español
Deutsch
العربية
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt